Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S har nedsat følgende bestyrelsesudvalg:

Strategiudvalget, som består af Morten Holm (formand), Aldo Petersen og Christian Barrett. Alle medlemmer anses for at være uafhængige i henhold til definitionen i de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

Udvalgets opgaver:

  • Udvikling og fastholdelse af selskabets strategier for de respektive forretningsområder, herunder den sportslige sektor.
  • Dialog med nøglepersoner i selskabet om strategiarbejdet.

Udvalget forventes at afholde tre-seks årlige møder.

Foruden strategiudvalget deltager administrerende direktør Tommy Håkansson i møderne.

Revisionsudvalget, som består af Jesper Holm Hansen (formand), Hugo Andersen og Sten Lerche. Alle medlemmer anses for at være uafhængige i henhold til definitionen i de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

Udvalgets opgaver:

  • Overvåge selskabets regnskabsaflæggelse og den lovpligtige revision af årsrapporterne
  • Kontrollere revisors uafhængighed
  • Overvåge at de interne kontrol- og risikostyringssystemer fungerer tilfredsstillende.

Udvalget forventes at afholde tre-fire årlige møder.

Vederlagsudvalget, som består af N. E. Nielsen (formand) og Jan Leth Christensen. Alle medlemmer anses for at være uafhængige i henhold til definitionen i de danske anbefalinger for god selskabsledelse.

Udvalgets opgaver:

  • Indstille vederlagspolitikken (herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning) for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse 
  • Fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelse og direktion samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have viden om det samlede vederlag, medlemmer af bestyrelsen og direktionen oppebærer fra andre virksomheder i koncernen 
  •  Overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til det øverste ledelsesorgan og direktionen er korrekt, retvisende og fyldestgørende.

Udvalget forventes at afholde tre-fire årlige møder.

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER