FBM 01/2013: Sikring af likviditet

FBM 01/2013: Sikring af likviditet

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 8. januar 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 01/2013

Brøndby IF - Sikring af likviditet

Som led i gennemførelsen af Brøndby IF's planlagte kapitaludvidelse i foråret 2013 har selskabet arbejdet med at skabe sammenhæng i den kortsigtede likviditet frem til gennemførelsen af aktiekapitaludvidelsen, jf. selskabsmeddelelse nr. 18/2012 af 23. november 2012.

Selskabet har arbejdet efter en plan, hvor et af punkterne i planen er en aftale med Brøndby IF's medarbejdere om en lønnedgang. Denne del af planen iværksættes i dag ved et møde med medarbejderne.

Tommy Håkansson, Brøndby IF's administrerende direktør, udtaler:

- Vi er ved at være i mål med alle punkter i vores plan, der skal sikre både den kortsigtede og langsigtede likviditet og kapitaltilførsel. Et af punkterne i planen er en generel lønnedgang for medarbejderne i Brøndby IF. Lønomkostningerne skal permanent reduceres med 10 % og i en tremåneders periode ekstraordinært med yderligere 15 %. Medarbejderne får efterfølgende mulighed for at opnå en bonus afhængig af de sportslige resultater.

- Vi håber og tror, at alle medarbejdere - både spillere og øvrige medarbejdere - vil tilslutte sig en sådan aftale, da det er afgørende for både den kort- og den langsigtede kapitaltilførsel og likviditet og dermed virksomhedens videreførelse.

De øvrige væsentlige punkter i Brøndby IF's plan er:

  • Tilførsel af likviditet fra eksterne investorer og nuværende långivere, indtil aktiekapitaludvidelsen er gennemført. Tilsagn herom er opnået betinget af, at øvrige finansielle punkter i planen er opfyldt
  • Henstandsordning med større enkeltkreditorer. Aftaler herom er indgået, og de sidste forventes indgået de næste par dage
  • Henstandsordning og aftale med Spillerforeningen om "feriepenge-sagen". Aftale med Spillerforeningen om både det forfaldne krav og, som i andre Superligaklubber, de uforfaldne krav
  • Ophævelse af A-aktieklassen i Brøndby IF. Brøndbyernes IF Fodbold Fond og øvrige A-aktionærer har alle og enstemmigt accepteret dette
  • Færdiggørelse af "Vision 2015" - virksomhedens nye plan for de kommende år, inkl. økonomiske målsætninger.

Tommy Håkansson udtaler:

- Det er glædeligt, at vi er nået så langt og har opnået de nævnte tilsagn i denne situation. Nu håber og forventer vi, at aftalerne med medarbejderne og Spillerforeningen kommer på plads de næste par dage, idet det vil være et helt afgørende grundlag for Brøndby IF's videreførelse.

- Vi forventer, at med alle disse aftaler på plads, vil også vores loyale sponsorer bakke os op som hidtil, slutter Tommy Håkansson.

Når de sidste aftaler er på plads, vil en ny selskabsmeddelelse blive udsendt.

Se meddelelsen som pdf her.

Brøndby IF
Tommy Sommer Håkansson
Konstitueret administrerende direktør

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos konstitueret administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson på telefon 43 63 08 10.

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER