FBM 18/2012: Delårsrapport 3. kvartal 2012

FBM 18/2012: Delårsrapport 3. kvartal 2012

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 23. november 2012

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 18/2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 for perioden 1. januar 2012 - 30. september 2012

Brøndby IF revurderer sine aktiver og foretager stor nedskrivning på stadion m.v. samtidig med at der hensættes til feriepengesagen og tilgodehavendet hos Kasi. Trods skuffende sportslige resultater er den forretningsmæssige udvikling forbedret i forhold til sidste år.

Der forventes et regnskabsmæssigt underskud i 2012 på 245 - 250 mio. kr.

Sammenlægning af aktieklasser og kapitaludvidelse planlægges gennemført forventeligt i 1. kvartal 2013.

Tommy Sommer Håkansson, Brøndby IF's konstituerede administrerende direktør, udtaler:

- Vi har taget konsekvenserne af udviklingen i samfundet samt Brøndby IF's nuværende situation og har nedskrevet vores aktiver ganske voldsomt, især på vores stadion, sådan at værdien afspejler dagens situation.

- Vi er ligeledes tilfredse med, at vi har fået en model for opgørelsen af vores Kasi-tilgodehavende samtidig med en hensættelse til feriepengesagen, således at vi ikke regnskabsmæssigt skal belastes heraf fremover.

- Trods resultaterne på banen har vi set en forbedret driftsudvikling i forhold til 2011, hvilket vi er rigtig tilfredse med.

- Vi er slutteligt glade for, at A-aktionærerne i selskabet bakker op om Brøndby IF ved at ændre deres A-aktionærstatus samtidig med, at vi gennemfører en kapitaludvidelse i første kvartal af 2013.

Resumé af 1. januar 2012 - 30. september 2012

 • Brøndby IF nedjusterer forventninger til årets resultat for 2012 til et underskud i niveauet 245 - 250 mio. kr. Nedjusteringen skyldes primært at der er foretaget nedskrivning på de immaterielle og materielle aktiver med 184,6 mio. kr. samt at der er lavet hensættelser i forbindelse med feriepengesagen og tilgodehavendet hos Kasi ApS på 44,0 mio. kr.
 • Hvis der ses bort fra nedskrivningen på de immaterielle og materielle aktiver, samt hensættelserne til feriepengesagen og tilgodehavendet hos Kasi ApS på i alt 228,6 mio. kr. vil årets forventede resultat af den "ordinære drift" før skat være et underskud i niveauet 15 - 20 mio. kr., og der er således på trods af de skuffende sportslige resultater tale om en markant forbedret drift i forhold til sidste år, hvor der blev realiseret et underskud på ca. 35 mio. kr.
 • I henhold til fondsbørsmeddelelse 16/2012 af 28. september 2012, har Brøndby IF været i forhandlinger med bl.a. Frank Buch-Andersen omkring mulighederne for en aktieemission garanteret af Frank Buch-Andersen og en række andre investorer. Disse forhandlinger samt forsøg på at sælge den del af Gildhøj Centret, som Brøndby IF fortsat ejer, har endnu ikke resulteret i en løsning der kan gennemføres.
 • På denne baggrund, samt med baggrund i selskabets likviditetsmæssige situation, og for at styrke grundlaget for at have et Superligahold og en talentudvikling i toppen af dansk og nordisk fodbold, har bestyrelsen besluttet at arbejde for en større aktieemission, som søges gennemført i 1. kvartal 2013. Bestyrelsen arbejder fortsat på en række tiltag, der er nødvendige for at styrke den kortsigtede likviditet frem til gennemførslen af aktieemissionen.
 • A-aktionærerne i Brøndby IF har skriftligt accepteret, at de nuværende aktieklasser sammenlægges til én aktieklasse i forbindelse med gennemførelsen af den nu planlagte kapitaludvidelse.
 • Bestyrelsen forventer at kunne præsentere strategien for de kommende år, "Vision 2015", i løbet af december måned. Vision 2015 vil danne grundlaget for kapitaludvidelsen.
 • Brøndby IF har i årets første ni måneder opnået en omsætning på 104,1 mio. kr., svarende til et fald på 8,2% i forhold til den tilsvarende periode i 2011 (113,4 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2011).
 • Brøndby IF's samlede omkostninger er 339,8 mio. kr. i årets første ni måneder, hvilket er en stigning på 211,2 mio. kr. (128,6 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2011). Hvis der ses bort fra omkostninger til hensættelser i forbindelse med feriepengesagen og Kasi ApS, samt nedskrivning på de materielle aktiver (i alt 221,9 mio. kr.) er omkostningerne reduceret med 10,7 mio. kr. i forhold til sidste år.
 • Resultat af transferaktiviteter udgør et underskud på 1,3 mio. kr. i årets første ni måneder (-3,2 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2011), hvilket er en forbedring med 1,9 mio. kr. (hvis der ses bort fra nedskrivningen af de immaterielle aktiver med 6,7 mio. kr. svarer det til en forbedring på 8,5 mio. kr. i forhold til sidste år).
 • Resultat før skat udgør et underskud på 240,9 mio. kr. i de første ni måneder af 2012 (-22,7 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2011). Hvis der ses bort fra omkostninger til hensættelser i forbindelse med feriepengesagen og Kasi ApS samt nedskrivningen på de immaterielle og materielle aktiver (i alt 228,6 mio. kr.) er periodens resultat før skat forbedret med 10,4 mio. kr. i forhold til sidste år.
 • De kort- og langsigtede rentebærende forpligtigelser er faldet til 114,4 mio. kr. pr. 30. september 2012 (31. december 2011: 123,6 mio. kr.).
 • Brøndby IF har i efterårssæsonens første 17 kampe i Superligaen opnået 2 sejre, 7 uafgjorte og 8 nederlag, hvilket giver Brøndby IF en utilfredsstillende placering som nr. 12 i Superligaen.
 • I pokalturneringen har Brøndby IF kvalificeret sig til kvartfinalen, efter sejre i de tre runder som Brøndby IF har deltaget i.

Se hele meddelelsen her.

Med venlig hilsen

Brøndby IF

Tommy Sommer Håkansson
Konstitueret administrerende direktør


Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos konstitueret administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson på telefon 43 63 08 10.

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER