FBM 12/2012: Delårsrapport 1. halvår 2012

FBM 12/2012: Delårsrapport 1. halvår 2012

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 31. august 2012

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 12/2012

Delårsrapport 1. halvår 2012 for perioden 1. januar 2012 - 30. juni 2012

Resumé af 1. halvår 2012

  • Brøndby IF har i første halvår 2012 opnået en omsætning på 69,0 mio. kr. (H1 2011: 74,8 mio. kr.), svarende til et fald på 7,9%.
  • Resultat af transferaktiviteter har i perioden været positivt med 1,0 mio. kr. (H1 2011: -3,4 mio. kr.)
  • Resultat før skat blev på -6,4 mio. kr. (H1 2011: -14,5 mio. kr.), hvilket er bedre end budgetteret for 1. halvår 2012.
  • Selskabet har i perioden positiv likviditet, hvilket har muliggjort en nedbringelse af de rentebærende forpligtelser til 114,9 mio. kr. pr. 30. juni 2012 (31. december 2011: 123,6 mio. kr.).
  • I Superligaen 2011/2012 opnåede Brøndby IF i maj 2012 en niendeplads.
  • Brøndby IF har tidligere forventet et mindre underskud for 2012. Det opnåede resultat i første halvår 2012 sammenholdt med de efterfølgende aktiviteter i juli og august måned betyder, at bestyrelsen fastholder forventningerne til årets resultat før skat, dvs. et mindre underskud.

Resumé af begivenheder efter halvårsperiodens afslutning

  • Brøndby IF mangler at modtage delbetaling fra Kasi ApS på 3,3 mio. kr. som skulle have været afregnet for juni måned 2012. Den manglende betaling, samt de nye oplysninger der i de seneste par måneder er kommet frem omkring Kasi ApS, har medført, at Brøndby IF har indledt forhandlinger med Kasi ApS for at sikre Brøndby IF's tilgodehavende på samlet ca. 45 mio. hos Kasi ApS på bedst mulige måde. Den endelige opgørelse af værdien af tilgodehavendet forventes at være afhængig af den earn-out som Pandora skal afregne med Kasi ApS i 2015.
  • Brøndby IF har tidligere meldt ud, bl.a. i Fondsbørsmeddelelse 07/2012, at der kunne opstå et behov for styrkelse af koncernens likviditet. For at styrke koncernens likviditet, samt for at give fans og øvrige interessenter øget indflydelse i Brøndby IF er der som meddelt i Fondsbørsmeddelelse 11/2012 indgået en aftale med Brøndby Supporters Trust omkring en rettet aktieudvidelse, ligesom Brøndby IF i august måned har optaget et lån på 10 mio. kr. hos CEMB ApS.

Se hele meddelelsen her.

Med venlig hilsen

Brøndby IF
Tommy Sommer Håkansson
Konstitueret administrerende direktør

 

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos konstitueret administrerende direktør Tommy Sommer Håkansson på telefon 43 63 08 10.

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER