Brøndbyernes IF Fodbold Fond

Brøndbyernes IF Fodbold Fond er stiftet af foreningerne BIF's Venner og BIF's Veteraner med formålet:

  • at erhverve og eje A-aktier i Brøndbyernes IF Fodbold A/S. De i forbindelse med fondens etablering erhvervede aktier må alene afhændes i forbindelse med en eventuel opløsning af fonden.

  • at disponere over de af fonden ejede aktier på den måde der bedst sikrer den sportslige udvikling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S i sammenhæng med B-aktionærernes interesser.

Fondens bestyrelse

Brøndbyernes IF Fodbold Fond fik i 2012 af Erhvervsstyrelsen tilladelse til ændring af Fondens bestyrelsessammensætning. Det betyder, at fondsbestyrelsen fremadrettet rummer i alt syv medlemmer fra henholdsvis Brøndby IF's amatørafdeling, BIF's Venner, Forældre-BIF, 100-mandsklubben, Brøndby Support og BIF's Veteraner.

Søndag den 6. januar 2013 afholdt Brøndbyernes IF Fodbold Fond konstituerende bestyrelsesmøde og konstituerede sig således:

Finn Petersen, BIF's Veteraner (formand)
Carsten Sørensen, Brøndby IF's amatørafdeling
Ebbe Jørgensen, Brøndby IF's amatørafdeling
Asger Welander, 100-mandsklubben
Jørgen Pedersen, Forældre-BIF
Erik Stephansen, BIF's Venner
Lars Lehmann, Brøndby Support

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER