FBM 16/2010: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S,
CVR nr. 83 93 34 10 ("Selskabet"):

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 2. december 2010 kl. 19:00 på adressen:

Brøndby Stadion 28
2605 Brøndby
Michael Laudrup Loungen

Der foreligger følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Indkomne forslag.
3. Valg af bestyrelse.
4. Eventuelt.

Aktionæroplysninger:
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 113.000.000, hvoraf kr. 8.000.000 er A-aktier og kr. 105.000.000 er B-aktier. Hver A-aktie á nominelt kr. 20 har ti stemmer, og hver B-aktie á nominelt kr. 20 har én stemme.


Adgang til generalforsamlingen:
Adgangskort og/eller fuldmagt til generalforsamlingen kan bestilles via Selskabets kontor, Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby, telefon 43 63 08 10 i tidsrummet 9:00 til 16:00, fredag dog inden 15:30, eller via www.brondby.com/investor i dagene til og med fredag den 26. november 2010 kl. 15:30. Bemærk venligst, at kontoret er lukket for personlige henvendelser lørdag og søndag.

Der kan gives fuldmagt til bestyrelsen eller en navngiven tredjemand, der senest fredag den 26. november 2010 kl. 15:30 skal have anmodet om adgangskort. Bestyrelsen anbefaler, at der gives en fuldmagt til bestyrelsen.

Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt dagsorden vil blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor fra onsdag den 10. november 2010 samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.

De samme dokumenter, samt fuldmagtsblanket, vil samtidig blive gjort tilgængelige på www.brondby.com/investor.

På generalforsamlingen vil aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion blive besvaret.

Se fondsbørsmeddelelsen her

Brøndby, 10. november 2010

Bestyrelsen

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER