FBM 8 2010: Delårsrapport 1. kvartal 2010

Brøndbyernes IF Fodbold A/S har netop udsendt delårsrapport for første kvartal 2010.

Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2010: Delårsrapport 1. kvartal 2010 for perioden 1. januar - 31. marts 2010

Resumé

Resultat før skat er i 1. kvartal 2010 -4,9 mio. kr. (2009: -12,0 mio. kr.).

Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber (herefter "Brøndby IF") har realiseret et fald i omsætningen, idet nettoomsætningen i 1. kvartal 2010 udgør 40,3 mio. kr. (2009: 42,3 mio. kr.), svarende til et fald på 4,7 %, hvilket skyldes faldende entre- og TV-indtægter, faldende merchandisesalg samt en nedgang i omsætningen fra udlejning af erhvervsejendomme. I modsat retning trækker en fremgang i omsætningen fra sponsorer og arrangementer.

Eksterne omkostninger er 13,7 mio. kr. i 1. kvartal 2010 (2009: 17,5 mio. kr.), svarende til et fald på 22,2 %. Personaleomkostninger har i kvartalet været 26,1 mio. kr. (2009: 20,7 mio. kr.), hvilket er en stigning på 26,2 %. Stigningen skyldes primært øgede hensættelser til fritstillede medarbejdere.

Resultat af transferaktiviteter udgør 1,9 mio. kr. i 1. kvartal 2010 (2009: -8,8 mio. kr.). Forbedring skyldes primært salget af Morten Rasmussen til Celtic FC.

Resultatet efter finansielle poster, men før transfer var i 1. kvartal 2010 på -6,8 mio. kr. (2009: -3,2 mio. kr.), hvilket er på niveau med de budgetterede forventninger for perioden, bortset fra de føromtalte hensættelser til fritstillede medarbejdere.

Brøndby IF's lang- og kortsigtede forpligtigelser til banker og kreditinstitutter er faldet væsentligt i 1. kvartal 2010 med 38,3 mio. kr. til 134,4 mio. kr. pr. 31. marts 2010 (31. december 2009: 172,7 mio. kr.).

Det opnåede resultat i 1. kvartal 2010 er lavere end forventet ved årets begyndelse. Dette sammenholdt med den afdæmpede økonomiske udvikling samt udsigten til et svagt transfermarked har medført, at bestyrelsen har nedjusteret forventningerne til resultatet for 2010 til et underskud i niveauet -10 mio. kr. Resultatforventningerne er forbundet med usikkerhed fremover primært som følge af usikre forventninger til transfermarkedet.

Andre forhold

Brøndby IF har i januar transfervinduet forstærket SAS Liga truppen med Remco van der Schaaf på en 1½-årig lejeaftale med Burnley FC. I samme periode blev David Williams solgt til North Queensland Fury og Morten Rasmussen til Celtic FC, mens Stefan Gislason er udlejet til Viking FC.

Frank Buch-Andersen fratrådte d. 5 marts 2010 sin stilling. Bestyrelsen har efterfølgende udnævnt Ole Palmå til ny administrerende direktør. Ole Palmå har siden 2004 været ansat som kommerciel direktør i Brøndby IF.

Brøndby IF valgte d. 25. marts 2010 at stoppe samarbejdet med cheftræner Kent Nielsen efter en række skuffende resultater, hvorefter Henrik Jensen blev ansat som cheftræner og Bjarne Jensen som assistenttræner, begge er ansat frem til sommeren 2010.

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER