FBM 7/2009: Delårsrapport 1. kvartal 2009

Brøndbyernes IF Fodbold A/S udsender hermed Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2009:

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009.

Resumé

Brøndbyernes IF Fodbold A/S og datterselskaber (herefter "Brøndby IF" eller "Brøndby IF koncernen") har fortsat vækst i omsætningen, idet nettoomsætningen i 1. kvartal 2009 udgør 42,3 mio. kr. (2008: 39,2 mio. kr.), svarende til en vækst på 8,0 %. Justeret for engangsindtægten vedrørende den nye tv-aftale i 1. kvartal 2008 på ca. 9 mio. kr. er væksten 40,2 %. Fremgangen i omsætningen skyldes især en stigning i indtægterne fra sponsorer og merchandise, ligesom det nystartede Brøndby Food&Mind har bidraget med en væsentlig omsætning i 1. kvartal 2009. Entré- og tv-indtægter er faldet, men udelukkende som følge af den ovenfor nævnte engangsindtægt, mens F&B-indtægter er faldet som følge af, at der i 1. kvartal 2008 blev spillet to kampe mere på Brøndby Stadion end det har været tilfældet i 1. kvartal 2009.

Eksterne omkostninger er 17,5 mio. kr. i 1. kvartal 2009 (2008: 14,6 mio. kr.), svarende til en stigning på 20,5 %. Personaleomkostninger har i kvartalet været 20,7 mio. kr. (2008: 15,5 mio. kr.), hvilket er en stigning på 33,3 %.

Resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat er i 1. kvartal 2009 -1,0 mio. kr. (2008: 4,3 mio. kr.). Justeret for den ovenfor nævnte engangseffekt på tv-indtægterne, er resultatet af driften i 1. kvartal 2009 forbedret med 3,7 mio. kr.

Resultat af transferaktiviteter udgør -8,8 mio. kr. i 1. kvartal 2009 (2008: -7,2 mio. kr.), og resultat før skat udgør et underskud på -12,0 mio. kr. i 1. kvartal 2009 (2008: -5,7 mio. kr.).

Resultatet efter finansielle poster, men før transfer var i 1. kvartal 2009 på -3,2 mio. kr. (2008: 1,4 mio. kr.), hvilket er på niveau med de budgetterede forventninger for perioden.

Bestyrelsen forventer fortsat for hele 2009 en fortsat væsentlig forbedring i resultat efter finansielle poster, men før transfer i forhold til årsresultatet for 2008.

Andre forhold

Brøndby IF har 1. maj 2009 underskrevet en betinget aftale med Brøndby Idrætsefterskole om dennes køb af ca. 6300 m2 af Gildhøj Centret. Det er aftalt mellem parterne, at prisen ikke oplyses. Salget vil først blive indregnet i regnskabet, når betingelserne for salget er endeligt opfyldt, hvilket forventes at ske i 3. kvartal 2009.

Brøndby IF har i januar transfervinduet forstærket SAS Liga truppen med Jan Frederiksen fra Randers FC, som har underskrevet en 3-årig kontrakt, der løber fra 1. juli 2009. Derudover lejede klubben i januar 2009 hollænderen Remco van der Schaaf i Burnley FC for resten af forårssæsonen. Endelig har Brøndby IF i april måned indgået en 3-årig kontrakt med den svenske landsholdsspiller Mikael Nilsson fra Panathinaikos FC. Kontrakten med Mikael Nilsson løber fra 1. juli 2009.

I samme periode er Martin Ericsson blevet solgt til IF Elfsborg og Mark Howard til AGF.

Kent Nielsen (chef-træner), Rene Skovdahl og Kim Daugaard (assistenttrænere) tiltrådte med virkning fra 1. januar 2009 som træner-team med ansvar for A-truppen.

Brøndby IF har pr. 1. januar 2009 startet Brøndby Food&Mind A/S, et 100 % ejet datterselskab, inden for køkken- og restaurationsbranchen. Brøndby Food&Mind står blandt andet for drift af industrikøkkenet ved sportscafé 1964 og selve driften af 1964. Brøndby Food&Mind har blandt andet lavet aftale med Idrættens Hus og Brøndby Gymnasium om levering af mad til deres frokostordninger.

Hele Fondsbørsmeddelelsen.

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER