Brøndby IF intensiverer indsatsen mod uromagere

Da Brøndby IF påskesøndag tabte i Horsens var det ikke kun et nederlag på banen. På tribunerne udspillede der sig nogle scener, som aldrig nogensinde kan eller vil blive en del af hvad Brøndby IF står for.

Derfor valgte vi at publicere billeder fra Viasat, for at identificere de folk, vores sikkerhedskorps ikke kendte i forvejen, som ifølge billederne var aktive deltagere omkring balladen. Reaktionen var overvældende, og Brøndby IF takker for de hundredevis af henvendelser, der betød at alle var identificeret inden for 12 timer efter offentliggørelse. Der er i den forbindelse udstedt en række kararantæner fra al fodbold med Brøndby IF som deltager.

Aktiv støtte til hooliganregister

Brøndby IF kan og vil aldrig acceptere vold, ballade eller hærværk i forbindelse med klubbens kampe, og har længe ønsket effektivt at kunne udelukke ballademagere fra alle klubbens kampe. Dette er sket ved gentagne henvendelser til myndighederne, første gang i 2002, hvor ønsket om fotoregistrering af bøller hver gang er blevet afvist.

Vi mener at en registrering af uønskede elementer og konsekvent udelukkelse fra alle afsnit på alle fodboldstadions er vejen frem og ønsker stadig tilladelse til fotoregistrering af folk, der åbenlyst handler i strid med lovgivning, regler og Brøndby IF's værdier.

Brøndby IF støtter kraftigt op om hooliganregistret, og håber at dette vil vise sig effektivt nu og på sigt. Vi bidrager derfor aktivt til at dette register i fremtiden langt mere effektivt skal forhindre uromagere adgang til danske fodboldstadions, uanset hvor på stadion de måtte ønske at befinde sig.

Den aktive medvirken i effektueringen af hooliganregistret udmøntede sig i forbindelse med Horsens-kampen i overleverering af et ekstensivt billede- og videomateriale samt vidneberetninger fra fans i gæsteafsnittet. Dette materiale vurderer politiet i øjeblikket for opfølgning

Vi gentager i den forbindelse vores opfordring til nul-tolerance over for ballademagere og dermed hurtigere og mere effektiv brug af hooliganregistret.

Vi takker i første omgang for de mange reaktioner og håber at denne udvikling med en kraftigt øget selvjustits og hjælp til politi og kontrollørkorps fortsætter.

Tiltag

Offentliggørelse af billedmateriale

Brøndby IF vil i fremtiden benytte sig af billedmateriale fra tv for at identificere uroelementer, der ikke i forvejen er kendt af sikkerhedskorpset. Dette vil gøres efter samtlige kampe, ude som hjemme, og fotos vil blive bragt på klubbens hjemmeside. Disse folk vil blive kontaktet af Brøndby IF's sikkerhedschef eller relevante myndigheder for individuel opfølgning.

Der er nedsat en gruppe, der som fast procedure har til opgave at gennemse alt tv-materiale for opfølgning på hjemmeside og via myndigheder.

Andet foto- og videomateriale vil blive gennemset og brugt internt, og sammen med vidneberetninger fremsendt til relevante myndigheder.

Brøndby IF vil indlede en dialog med politiet med henblik på, at der oprettes en portal på politi.dk, hvor fotos af efterlyste fodbold-ballademagere bringes - meget gerne gældende i alle politikredse for alle danske klubber.

Afgifter i forbindelse med overtrædelse af stadionreglement
 
Brøndby IF strammer ordensreglementet på Brøndby Stadion markant. Blandt andet vil maskering i fremtiden betyde risiko for omgående bortvisning og karantæne, og følgende afgifter indføres med omgående virkning:

  • Affyring af fyrværkeri, nødblus eller anden pyroteknik vil pålægges gerningsmanden en afgift på 5.000 kr. til umiddelbar betaling.
  • Baneløbere, hvilket indebærer alle, der forcerer hegnet eller på anden måde forsøger at få adgang til spillepladsen, pålægges en afgift på 10.000 kr. til umiddelbar betaling.

Fremtid

Det er Brøndby IF's klare holdning, at et effektivt hooliganregister er nøglen til udelukkelse af uro-elementer til danske fodboldkampe. Disse ballademagere findes ikke kun i bestemte stadionafsnit til bestemte kampe, men ynder at rejse rundt og opsøge og deltage i uroen til gene for alle de mange almindelige mennesker og fans, der ønsker at deltage i den fest dansk fodbold er og fortsat skal være.

Brøndby IF ønsker selv at opbygge et fotoarkiv over kendte uro-elementer, så disse effektivt kan udelukkes fra alle kampe.

Brøndby IF har oplevet en markant ændring i opfattelsen af selvjustits og påskønner den handlings- og holdningsændring, vi oplever blandt fans. Vi opfordrer til en fortsættelse af denne udvikling og til at folk, der måtte befinde sig i nærheden af uroen til at fjerne sig omgående og anmelde dette til politi eller kontrollørkorps. Det er et fælles ansvar.

Brøndby IF vurderer løbende situationen og vil ikke tøve med, at tage yderligere skridt for at sikre ordentlige og trygge forhold i forbindelse med afvikling af kampe med Brøndby IF som deltager.

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER