Delårsrapport, 3. kvartal

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007.

Delårsrapporten kan i sin helhed læses her.

Hovedpunkter

- Nettoomsætningen udgør 104,3 mio. kr. i perioden mod 99,0 mio. kr. i 2006

- Resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat udgør +3,3 mio. kr. mod +7,3 mio. kr. i 2006

- Resultat før skat udgør -16,0 mio. kr. (heraf transfer -11,9 mio. kr.) mod +78,4 mio. kr. (heraf transfer +75,8 mio. kr.) i 2006

Forventninger

- Forventningerne til resultatet før transferaktiviteter, finansielle poster og skat for hele 2007 er +5 til +7 mio. kr. mod et resultat på +7,8 mio. kr. i 2006

- Forventningerne til årets resultat før skat for 2007 er ændret fra -9 til -13 mio. kr. til -21 til -24 mio. kr.

- Årsagen til ændringen i forventningerne er, dels at de sportslige resultater ikke har levet op til forventningerne og der derfor har været et fald i de afledte indtægter fra TV og salg af merchandise, hvor trøjeskift ved hovedsponsorskiftet pr. 1. juli 2008 forventes at påvirke ind-tægterne, dels at der er foretaget engangsafskrivninger vedrørende spillertruppen samt at selskabet har valgt at se bort fra det merprovenu, som indgåelsen af en ny TV-kontrakt vil give selskabet, idet der er usikkerhed omkring såvel beløbsstørrelse som forfaldstidspunkt.

Download rapport

Du kan downloade hele delårsrapporten for 3. kvartal 2007 her.

image description
TP Jersey Børn
FRA 249,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Voksen
FRA 549,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Sort
FRA 449,- KØB HER
image description
T-shirt - V VSTGN
FRA 249,- KØB HER