Delårsrapport, 3. kvartal

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007.

Delårsrapporten kan i sin helhed læses her.

Hovedpunkter

- Nettoomsætningen udgør 104,3 mio. kr. i perioden mod 99,0 mio. kr. i 2006

- Resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat udgør +3,3 mio. kr. mod +7,3 mio. kr. i 2006

- Resultat før skat udgør -16,0 mio. kr. (heraf transfer -11,9 mio. kr.) mod +78,4 mio. kr. (heraf transfer +75,8 mio. kr.) i 2006

Forventninger

- Forventningerne til resultatet før transferaktiviteter, finansielle poster og skat for hele 2007 er +5 til +7 mio. kr. mod et resultat på +7,8 mio. kr. i 2006

- Forventningerne til årets resultat før skat for 2007 er ændret fra -9 til -13 mio. kr. til -21 til -24 mio. kr.

- Årsagen til ændringen i forventningerne er, dels at de sportslige resultater ikke har levet op til forventningerne og der derfor har været et fald i de afledte indtægter fra TV og salg af merchandise, hvor trøjeskift ved hovedsponsorskiftet pr. 1. juli 2008 forventes at påvirke ind-tægterne, dels at der er foretaget engangsafskrivninger vedrørende spillertruppen samt at selskabet har valgt at se bort fra det merprovenu, som indgåelsen af en ny TV-kontrakt vil give selskabet, idet der er usikkerhed omkring såvel beløbsstørrelse som forfaldstidspunkt.

Download rapport

Du kan downloade hele delårsrapporten for 3. kvartal 2007 her.

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Voksen
FRA 549,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Sort
FRA 449,- KØB HER
image description
Udebanetrøje Voksen 14/15
FRA 549,- KØB HER
image description
T-shirt - V VSTGN
FRA 249,- KØB HER
image description
Skoletaske sort/navy
FRA 399,- KØB HER
image description
Cykelhjelm
FRA 250,- KØB HER
image description
Madkasse blå
FRA 70,- KØB HER
image description
Gymnastikpose
FRA 100,- KØB HER