Anmodning om genmæle

Advokatfirmaet Bech-Bruun, der var Brøndby IF's rådgiver i Bella Center sagen, har d.d., på vegne af Brøndby IF, sendt en anmodning om genmæle til Berlingske Tidendes chefredaktør, Lisbeth Knudsen, angående en artikel i dagens avis.

Artiklen er præget af en hel del større og mindre fejlagtige påstande. Blandt andet er beskrivelsen af sportschef Anders Bjerregaards tidligere opgaver i klubben så fejlbehæftet, at man kan undre sig over, om dette overhovedet har været genstand for research. Der er andre unøjagtigheder i artiklen, men mest alvorlig er beskrivelsen af Bella Center sagen, som advokatfirmaet Bech-Bruun i nedenstående skrivelse beder berigtiget i avisen.

Følgende er et uddrag af brevet til Berlingske Tidendes chefredaktion:

Dagens udgave af Berlingske Tidende, sporten side 28, artikel under overskriften 'Faderen, sønnen og Brøndbyånden # 2'

I overnævnte artikel, 3. spalte, under deloverskriften 'Bestyrelsen splittet', fremføres af den navngivne journalist en række oplysninger:

1.  'Op til bestyrelsesmødet var det kommet offentligt frem, at Brøndby gennem Per Bjerregaard havde lagt det højeste bud på Bella Centret - tæt på 700 mio. kr..'

2.  'Bjerregaard forsikrede samtidig klubbens bank og samarbejdspartner Nordea, at der var opbakning bag buddet af en enig bestyrelse.'

3.   'Nordea ville nemlig ikke stå for en fuld finansiering af Bella Centret, som Bjerregaard siden har påstået.'

4.  'Banken ville låne Brøndby 200 mio. kroner på en række betingelser, som klubben ikke var i stand til at leve op til.'

5.  'Brøndby skulle finde en garant for en rettet aktieemission til købet af Bella Centret, men det kunne man ikke.'

6.  'Desuden krævede Nordea fuld opbakning af bestyrelsens syv medlemmer, hvilket mødet den 13. marts 2005 med al tydelighed viste ikke var tilfældet.'

7.   'Hvad der kom bag på Per Bjerregaard var, at det var det mangeårige medlem af Brøndbyfamilien Finn Andersen, som nægtede at give ham sin støtte.'


Oplysningerne er faktisk forkerte:

Ad. 1.  Brøndbyernes IF Fodbold A/S har aldrig afgivet noget for selskabet forpligtende bud på Bella Centret. Selskabet har i en udbudsfase fremført indikative, uforpligtende tilkendegivelser med henblik på at deltage i en afsluttende forhandling.

Ad. 2.  Artiklens opsætning efterlader det indtryk, at Per Bjerregaard har afgivet urigtige oplysninger til Nordea under forløbet. Det er ikke tilfældet. Per Bjerregaard har oplyst, at en enig bestyrelse ønskede at deltage i forhandlingerne om et muligt køb af Bella Centret og har i øvrigt løbende været i dialog med Nordea, der kendte alle forhold - herunder også den senest fremsendte indikative købesum.

Ad. 3.  Per Bjerregaard har aldrig - hverken overfor bestyrelsen eller andre - påstået, at erhvervelsen af Bella Centret skulle ske igennem en fuld finansiering i Nordea. I det hele taget har ikke andre end Nordea, bestyrelsen og nogle øvrige involverede parter haft viden om, hvorledes erhvervelsen skulle finansieres. Per Bjerregaard har senest på bestyrelsesmødet den 13. marts 2005 redegjort overfor bestyrelsen for, hvorledes finansieringen af den fremsatte indikative købesum skulle finde sted.

Ad. 4.  Oplysningen er forkert. Også det anførte beløb.

Ad. 5   Oplysningen er forkert. Uden i øvrigt at finde anledning til at dokumentere hvorledes finansieringen af købet af Bella Centret skulle finde sted oplyses, at de nødvendige tilsagn fra tredjemand var til stede.

Ad. 6.   Oplysningen er forkert. Banken havde ikke fremsat et sådant krav.

Ad. 7.  Artiklens opsætning efterlader det indtryk, at Finn Andersen var imod købet af Bella Centret. Det var ikke tilfældet. Finn Andersen havde støttet afsendelsen det sidst afsendte indikative bud.

På vegne af Brøndbyernes IF Fodbold A/S skal jeg derfor anmode om genmæle i medfør af kapitel 6 i Medie-ansvarsloven.

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER