Forløb af ordinær generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling

Brøndbyernes IF Fodbold A/S afholdt i dag ordinær generalforsamling i Vilfort Lounge på Brøndby Stadion med deltagelse af 300 aktionærer svarende til at 10 % af selskabets kapital var repræsenteret. Generalforsamlingen forløb i en god positiv og optimistisk stemning under ledelse af dirigent advokat Ole Borch. De forslag som fremgik af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, blev vedtaget.

Formandens beretning

Formand for bestyrelsen, advokat Ejvind Sandal, ledsagede årsrapportens skriftlige beretning med en mundtlig redegørelse på generalforsamlingen hvor han bl.a. fokuserede på vækstmulighederne i Brøndby Stadion:

- Vi har i Brøndby et fantastisk stadion der i høj grad står opført i regnskabet som en stor cementklump og modvægten til 100 mio. kr. i gæld. Det der ikke står i regnskabet, er de uudnyttede muligheder i stadion. Der er plads til flere tilskuere end det nuværende tilskuergennemsnit, og der er plads til mange flere arrangementer som er spredt ud over hele ugen.

- Vi har nu fløjtet den proces i gang. Med Brøndby Gymnasium, som fokuserer på idræt, internationalisering og it, helt nyt fitness- og wellness-center, nye faciliteter til vores talenthold og ikke mindst nye VIP-faciliteter er vi godt på vej mod vores mål: Brøndby Stadion skal være levende hele ugen. Det lys som skinner over Brøndby Stadion på kampdage, skal ses hver dag og lokke mennesker til året rundt, fortalte Ejvind Sandal.

Herudover redegjorde bestyrelsesformanden for satsningen på talentudvikling og de mange ubogførte aktiver som Brøndby IF rummer i form af en kompetencetung medarbejderstab.

Sportslig beretning

Adm. dir. Per Bjerregaard redegjorde for den sportslige udvikling i Brøndby IF. Her blev der fokuseret på de overordnede sportslige resultater i 2005 der var et jubelår med DM og pokaltriumf og pæne acceptable internationale resultater, der gav Brøndby IF og Danmark nogle vigtige Europa Cup-point der kan blive vigtige i de kommende års arbejde med at kravle op på den europæiske klubrangliste, hvilket på sigt skal skaffe Brøndby IF bedre seedninger og dermed bl.a. bedre muligheder for at avancere til Champions League.

Især skadessituationen var genstand for Per Bjerregaards beretning:

- Med spændende nye erfarne spillere Marcus Lantz, Thomas Rytter og lidt senere kom Thomas Rasmussen til tog vi hul på sæsonen med stor optimisme. Men vi blev - og bliver fortsat - ramt af skader i et omfang helt uden lige i min tid i Brøndby IF. Langtidsskader til Kaspar Dalgas, Ruben Bagger, Daniel Agger, Per Nielsen (nu oven i købet to gange), Thomas Rytter, Kim Kristensen, Dan Anton Johansen, Kasper Lorentzen, Asbjørn Sennels, Kim Daugaard, Mads Jørgensen, Morten Skoubo, Morten "Duncan" Rasmussen (der blev købt i vinterpausen efter salget af Morten Skoubo). Men alligevel hænger vi godt på.
 
- Vi har opnået 54 point for 25 kampe. Det er faktisk flere point pr. kamp end vi sluttede med i sidste sæson, hvor vi blev danmarksmestre med 69 point. Forskellen i år er desværre bare, at et hold har taget endnu flere point, men sæsonen er ikke slut endnu. Vi er klar til semifinalen i DBU?s Landspokalturnering, og vores unge talenter i 2.division ligger med i toppen. Så alt taget i betragtning, er der grund til at være tilfreds med de opnåede resultater, konkluderede Per Bjerregaard.

Den internationale udvikling i fodboldens verden har gjort det vanskeligere for især små klubber at planlægge et holds udvikling over længere tid, men det kan lade sig gøre, hvilket Per Bjerregaard uddybede:

- Midlet er en yderligere intensivering af talentarbejdet og scoutingarbejdet. Det vil sige vores talenter skal under deres fodboldmæssige opvækst i vores ungdoms- og talentafdeling have en endnu bedre uddannelse. Bedre faciliteter, intensiveret træning teknisk, fysisk og taktisk med skyldig hensyntagen til, at de unge mennesker også får en ungdomsuddannelse. Hele støtteapparatet omkring vores to professionelle hold - SAS Liga-holdet og 2. divisionsholdet - vil blive opgraderet. Alt dette er så småt sat i værk og vil blive udbygget yderligere i de kommende år, afsluttede Per Bjerregaard den sportslige beretning.

Selskabets drift

Per Bjerregaard kommenterede i sin egenskab af administrerende direktør selskabets økonomiske resultat især med fokus på væksten i nettoomsætningen:

- Det er især glædeligt at nettoomsætningen er styrket på alle nøgleområder: Der vækst i antallet af kommercielle samarbejdspartnere, entré- og tv-penge og ikke mindst merchandise der har oplevet en rivende udvikling. Omkostningerne er ligeledes steget i perioden, men ikke i samme takt, og den udvikling skal vi naturligvis fastholde.

- Posten "Kontraktrettigheder" i årsrapporten viser med sine 38 mio. kr. at vi har været aktive på spillermarkedet, for vil vi opfylde vores internationale ambitioner, må vi løbende supplere vores talentudvikling med rutinerede spillere fra udlandet. Det er selvfølgelig vigtigt, at disse spillerkøb bliver så præcise som muligt, derfor er vi i fuld gang med at udbygge vores scoutingsystem til nye områder, således at vi kan sikre os, at gode spillere fra ind- og udland kommer til Brøndby IF inden de bliver for dyre, forklarede Bjerregaard.

Også den positive udvikling i selskabets gæld blev berørt:

- Det er værd at bemærke at selskabets gæld inden for de seneste fem år er blevet reduceret med fra 225 mio. til 163 mio. kr. Alene i regnskabsåret 2005 blev gælden reduceret fra 193 mio. til 163 mio. kr., hvilket bl.a. medførte at den korte bankgæld indløstes.

Bestyrelsen

Samtlige medlemmer af bestyrelsen modtog genvalg på generalforsamlingen, og bestyrelsen for Brøndbyernes IF Fodbold A/S består således fortsat af Ejvind Sandal (formand), Benny Winther, Per Bjerregaard, Torben Hjort, Carsten Sørensen og Frank Buch-Andersen.

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER