Rektor med ambitioner og drømme

Rektor med ambitioner og drømme

Som nytiltrådt rektor for Brøndby Gymnasium står Pia Sadolin foran mange udfordringer. Arbejdsopgaver er der nok af, og forude venter hårdt arbejde for at få Brøndby Gymnasium gjort klar til studiestarten til august. Ambitionen er et velfungerende gymnasium, hvor kombinationen idræt, it og Internationalisering skal skabe en spændende og fleksibel hverdag for de studerende, og hvor det faglige udbytte skal være stort.
 
Den 1. marts satte Pia Sadolin sig i rektorstolen på Brøndby Gymnasium, en stol der i øjeblikket er placeret i et mødelokale på Brøndby Stadion. Forude venter der nogle travle måneder, hvor et helt nyt gymnasium skal skabes. Forarbejdet har været godt, men mange ting skal på plads. Det administrative personale og lærere skal ansættes, samtidig med at hele strukturen skal bygges op, inklusive implementering af den nye gymnasiereform. Selvom man hurtigt kan tabe pusten over de mange arbejdsopgaver, er Pia Sadolin fuld af gå-på-mod.

- Brøndby Gymnasium skal være en udfordring. Vi skal sørge for, at de unge mennesker, der kommer hos os, oplever gymnasietiden som en udfordring. De skal først og fremmest udfordres fagligt, blive dygtigere. Men de skal også udfordres organisatorisk, blive bedre til at strukturere deres hverdag, tid og liv. Og så skal de udfordres socialt, blive modne selvbevidste unge mennesker. Derfor vil Brøndby Gymnasium også være en udfordring for de ansatte, lærerne, administrationen og mig selv. Det er os, som skal etablere rammerne for elevernes udfoldelse, og det er os, der skal sikre det modspil, som eleverne har krav på i deres gymnasieforløb.

Pia Sadolin, der er 45 år, har i flere år været inspektor på Odsherreds Gymnasium, hvor hun på det seneste har arbejdet med at implementere den nye gymnasiereform, der træder i kraft den 1. august 2005. Hun er derfor godt gearet til udfordringerne med den omfattende gymnasiereform.

- Vi har valgt at spille ud med fem studieretninger, som vi mener matcher profilen: Idræt, it og internationalisering og samtidig giver de bedste muligheder for valg af uddannelse. Så ved siden af den mere traditionelle naturvidenskabelige studieretning - matematik, fysik og kemi - tilbyder vi idræt som studieretningsfag i kombination med biologi og matematik. Vi satser internationalt med koblingen engelsk, samfundsfag og erhvervsøkonomi. Vi tilbyder en multimedielinie inkluderende engelsk og spansk. Og endelig udbyder vi en studieretning, vi har kaldt sprog og samfund med studieretningsfagene engelsk, tysk og samfundsfag, forklarer Pia Sadolin og fortsætter.

- Det skal være attraktivt at gå på Brøndby Gymnasium. Vores mål er at ligge øverst på elevernes hitliste og det skal ske i samarbejde med Brøndby IF og erhvervslivet. Desuden ønsker vi tætte relationer til virtuelle institutioner og højere læreranstalter, som sparringspartnere og aftagere af vores elever.

Virtuelt gymnasium

Den virtuelle dimension er vigtig i hele tilrettelæggelsen af gymnasiets undervisningsstruktur, som Pia Sadolin forklarer det. It giver muligheder for undervisning uden krav om alles fysiske tilstedeværelse, samtidig med at denne form for tilegnelse af viden giver eleverne en ekstra kompetence, som vil være attraktiv i mange andre sammenhænge.

- Det er vigtigt samtidig at understrege at opbygningen af et virtuelt undervisningsmiljø ikke vil ske på bekostning af nærhedsprincippet! Tværtimod er vi udmærkede klar over, at perioden 16-19 år for de unge mennesker også handler om andet end sport, it og faglige udfordringer. En af de største udfordringer kan være turen ned gennem kantinen. Og vi er godt klar over, at gymnasiet vælges, fordi dér holdes de bedste fester. Det vil vi naturligvis også leve op til på Brøndby Gymnasium. Og det er da en udfordring til de nye elever, der vil noget.

Det første år vil Brøndby Gymnasiums fysiske udfoldelse være præget af en nomade-livsform, hvor der lejes lokaler med base i nogle midlertidige pavilloner ved Brøndby Stadion, men fra august 2006 vil Brøndby Gymnasium være flyttet ind i egne lokaler.

Bragt i Fodbold i Brøndby, nr. 1 2005

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Voksen
FRA 549,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Sort
FRA 449,- KØB HER
image description
Udebanetrøje Voksen 14/15
FRA 549,- KØB HER
image description
T-shirt - V VSTGN
FRA 249,- KØB HER
image description
Skoletaske sort/navy
FRA 399,- KØB HER
image description
Cykelhjelm
FRA 250,- KØB HER
image description
Madkasse blå
FRA 70,- KØB HER
image description
Gymnastikpose
FRA 100,- KØB HER