Overskud på 25,6 mio.

Overskud på 25,6 mio.

Bestyrelsen for Brøndbyernes IF Fodbold A/S har i dag færdigbehandlet selskabets årsrapport for 2004.

Året 2004 blev særdeles positivt for selskabet. På den fodboldmæssige front fortsatte den positive sportslige udvikling fra 2003. Sæsonen startede med en stor sportslig opgave mod FC Barcelona i UEFA Cuppen. Efter et lidt skuffende forår, blev det til sølvmedaljer i SAS Ligaen, men den positive sportslige udvikling fortsatte efter sommerferien, hvor brøndbyspillerne spillede underholdende offensiv fodbold og fik skabt sig en førerposition 10 point foran rækkens nr. 2.

Den økonomisk udvikling er fortsat positiv således, at selskabet kan fremvise et resultat på 25,6 mio. kr. før skat.

I den forbindelse skal det understreges, at selskabet fortsat har valgt ikke at lade den verserende sag mellem Brøndby IF og VfL Wolfsburg have indflydelse på årets resultat. Brøndby IF forventer dog fortsat at få medhold vedrørende selskabets krav på transferbetaling fra VfL Wolfsburg for fodboldspilleren Peter Madsen, men der forventes ikke nogen afklaring i sagen før i løbet af foråret 2005, idet den behandles ved sportsdomstolen CAS i Lausanne i marts/april 2005.

Jubilæum

40 års jubilæumsåret blev også et flot regnskabsår.

Rent fodboldmæssigt var der stor forskel på forårets og efterårets fodboldkampe. Det lykkedes ikke at opnå kontinuitet og stabilitet i spillet i forårets kampe, hvilket førte til at det "kun" blev til sølvmedaljer i sæsonen 2003/2004.

I den nye sæson 2004/2005 har Brøndbyspillerne vist imponerende stabilitet, underholdende fodbold og lagt sig på en suveræn førsteplads i SAS Ligaen med stor afstand til de nærmeste konkurrenter. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at spillerne har været skolet under Michael Laudrups ledelse. Der er blevet vist underholdende og offensivt fodbold, hvilket også afspejles i den positive udvikling i tilskuertallene på Brøndby Stadion.

På en række vigtige driftsenheder er selskabets inde i en særdeles positiv udvikling:

  • Det gennemsnitlige tilskuertal til forårets hjemmekampe i SAS Ligaen blev på 19.290 i 2004 mod 17.614 i 2003 og 15.428 i 2002. De tilsvarende tal for efteråret blev på 15.912 i 2004 mod 16.290 i 2003 og 12.173 i 2002.

  • Det samlede tilskuertal til 16 SAS ligakampe, 2 Europa Cup kampe, 1 DONG Cup-kamp og 2 Royal League-kampe var på 348.035 på Brøndby Stadion - i gennemsnit 16.573 tilskuere pr. kamp.

  • Entré- og TV-indtægter er faldet med 11,6% fra 36,2 mio. kr. i 2003 til 32,0 mio. kr. i 2004. Faldet skyldes hovedsaligt, at der er spillet 2 kampe færre i SAS ligaen i 2004 samt at TV-indtægter vedrørende Europa Cup kampe er lavere end i 2003.

  • Sponsor- og reklameindtægterne viste en fortsat stigning, i år på 10,3% fra 40,7 mio. kr. i 2003 til 44,8 mio. kr. i 2004.

  • De samlede omkostninger steg med 0,9 % fra 101,3 mio. kr. i 2003 til 102,2 mio. kr. i 2004.

  • Resultatet før transfers og finansielle poster er på 25,7 mio. kr. mod 12,7 mio. kr. i 2003.

Årets resultat efter skat er på 17,8 mio. kr. mod 4,6 mio. kr. i 2003.

Forventninger til 2005

Udviklingen i selskabets indtægter er fortsat meget positive og det er igen i 2004 lykkedes at begrænse stigningen i omkostningerne, således at den ligger på niveau med inflationen.

Selskabet har stort set levet op til de budgetterede sponsor- og reklameindtægter i 2004, men ligger fortsat under de langsigtede budgetter for 2004 i forbindelse med ombygningen af Brøndby Stadion. Opfattelsen af, at forsinkelsen har betydet en tidsforskydning på sponsorindtægterne på et regnskabsår er således bekræftet.

Årets transferindtægter på 21,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt salget af de to svenske landsholdspillere Mattias Jonson og Andreas Jakobsson til henholdsvis Norwich City FC og Southampton FC i England.

Det er bestyrelsens forventning, at året 2005 vil give et overskud i størrelsesordenen 6-7 mio. kr. og et resultat før transfers og finansielle poster på 20-22 mio. kr., idet transferposter forventes at være negative med 7-8 mio. kr. og finansielle poster negative med 7-8 mio. kr.

Selskabets uafhængighed af transferposter vil, som forventet, i lighed med 2004 kunne fastholdes i regnskabsåret 2005. Det skal tilføjes, at der ikke er budgetteret med store indtægter for internationale kampe. Eksempelvis kan nævnes, at deltagelse i UEFA?s Champions League vil medføre en ekstra indtægt af størrelsesordenen 20-25 mio. kr.

Generalforsamling

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 31. marts 2005 kl. 16:00 på adressen Brøndby Stadion,  Vilfort Lounge,  Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby.

Du kan hente årsregnsskabsmeddelelsen her.

image description
TP Jersey Børn
FRA 249,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Voksen
FRA 549,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Sort
FRA 449,- KØB HER
image description
T-shirt - V VSTGN
FRA 249,- KØB HER