Brøndby IF og samfundet

Brøndby IF og samfundet

Det er andet år, at vi uarbejder et samfundsregnskab i Brøndby IF. Regnskabet omfatter Brøndbyernes Idrætsforening og Brøndbyernes IF Fodbold A/S, der i det følgende omtales Brøndby IF.

Siden udgivelsen af sidste års samfundsregnskab har vi modtaget kommentarer og tilkendegivelser fra mange sider. Vi er glade for den konstruktive feedback, vi hermed har fået. Vi ønsker fortsat en dialog med vores interessenter og opfordrer derfor til, at endnu flere 'melder sig på banen' i forhold til samfundsregnskabet for 2002, således at vi kan forbedre såvel form som indhold i kommende samfundsregnskaber.

Den kendsgerning, at det er andet år i træk, at vi udarbejder et samfundsregnskab, gør det muligt at sammenligne og vurdere udviklingen inden for Brøndby IF's samfundsengagement.

I samfundsregnskab 2002 er:

 • Udviklingen kendetegnet ved:
  • fremgang i medlemsskaren på 3% og en fremgang i antallet af aktive medlemmer på 9%
  • fremgang på 21% i Brøndby IF A/S' samlede samfundsbidrag
  • den frivillige indsats svarer til 76 fuldtidsstillinger
 • Et helhedsorienteret billede af Brøndby IF's interessenter - se interessentfiguren
 • Værdien af politiets arbejde i forhold til Brøndby IF er medregnet og opgjort til 0,3 mio.kr.
 • Vores holdning til og håndtering af en række aktuelle dilemmaer, for eksempel pædofili og integration
 • Afgivet revisorerklæring om samfundsregnskabets datagrundlag.

Samlet set viser samfundsregnskabet, at Brøndby IF bidrager positivt til samfundet med sine aktiviteter. De dele af Brøndby IF's bidrag, der kan værdisættes, er steget til 39,4 mio.kr.

Desuden viser samfundsregnskabet, at antallet af medlemmer er gået frem. Målt på antallet af aktive medlemmer er fremgangen på 9%. Dette er udtryk for, at Brøndby IF's bidrag til samfundet er øget. Som idrætsklub bidrager Brøndby IF til fremme af motion og sundhed samt fællesskab og sammenhold i lokalområdet. En vigtig faktor er givet, at Brøndby IF i 2002 vandt sit niende danmarksmesterskab. Dette er uden tvivl med til at tiltrække nye medlemmer og styrke sammenholdet og stoltheden omkring klubben og i lokalsamfundet.

Endelig viser samfundsregnskabet, hvordan vi medvirker til at håndtere nogle af de problemstillinger og dilemmaer, der præger klubben og lokalsamfundet. Brøndby IF har med tilskud fra Brøndby Kommune fået tilknyttet en projektleder og en idrætskonsulent, der skal støtte arbejdet med den lokale integration. Det er klubledelsens mål at styrke relationerne til forældre med anden etnisk baggrund end dansk og på sigt ændre sammensætningen af trænere og ledere, så den bedre afspejler medlemssammensætningen.

Fokusområder de kommende år

Vi har to særlige fokusområder:

 • Integration
 • Motion frem for medicin

Det er vores mål, at:

 • Træner-/ledersammensætningen på sigt skal afspejle medlemssammensætningen, dvs. at 30% skal have anden etnisk baggrund end dansk
 • Flere ædlre dyrker motion frem for at tage medicin

Download hele Brøndby IF's samfundsregnskab for 2002

image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER
image description
Hjemmebanetrøje 13/15 Barn
FRA 499,- KØB HER
image description
Jubi Hættetrøje Zip Grå
FRA 499,- KØB HER
image description
VSTGN Hue - strik
FRA 149,- KØB HER
image description
T-Shirt - Phiri
FRA 199,- KØB HER