Ordensreglement

Følgende regler gælder for Brøndby Stadion:

 • Det er ikke tilladt at forcere banehegnet og betræde græsset / spillepladsen

 • Det er ikke tilladt at medbringe våben, flasker, fyrværkeri, kompressorhorn eller andet der kan hindre en rolig afvikling af fodboldkampene.

 • Det er ikke tilladt at bevæge sig fra sektion til sektion uden tilladelse fra en kontrollør

 • Alle anvisninger givet af kontrollørerne skal straks efterkommes

 • Det er ikke tilladt at færdes synligt beruset på Brøndby Stadion eller at genere andre ved tilråb eller på anden måde

 • Opsætning af plakater samt uddeling af brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse er ikke tilladt.

Derudover gælder det, at:

 • Affyring af fyrværkeri, nødblus eller anden pyroteknik vil pålægges gerningsmanden en afgift på 5.000 kr. til umiddelbar betaling.

 • Baneløbere, hvilket indebærer alle, der forcerer hegnet eller på anden måde forsøger at få adgang til spillepladsen, pålægges en afgift på 10.000 kr. til umiddelbar betaling.

 • Kast med genstande blive pålagt en afgift på kr. 5.000 til omgående betaling.

 • Det er ikke tilladt at tildække reklamebander og -skilte med bannere uden forudgående tilladelse

 • Det er ikke tilladt at optage levende billeder eller lyd og videregive informationerne fra kampen uden for stadion - uanset fremgangsmåde. Dette gælder såvel billeder af og lyd fra aktiviteter på banen som på tribunerne samt Brøndby Stadions øvrige områder.

 • Det er ikke tilladt at optage still-billeder / fotografere på stadion i kommercielt øjemed. Det er ikke tilladt at medbringe professionelt foto-udstyr på tribunerne.

Børn og pensionister skal kunne forevise dokumentation for alder i forbindelse med billetkøb og brug af sæsonkort.

For at sikre spillerne de bedst mulige forhold på banen, er det ikke tilladt at medbringe konfetti-rør eller crep-ruller indeholdende konfetti.

Overtrædelse af ovenstående og/eller andre ulovlige forhold på Brøndby Stadion medfører bortvisning, strafansvar og karantæne i forbindelse med fremtidige kampe.

Holdninger