Bestyrelsen for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Bestyrelsen i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S består af i alt otte medlemmer. Seks medlemmer valgt af selskabets generalforsamling samt to medlemmer udpeget af Brøndbyernes Idrætsforening (amatørafdelingen).

Efter den ekstraordinære generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S den 10. april 2014 består bestyrelsen - indtil næste ordinære generalforsamling - af følgende otte medlemmer:

Jan Bech Andersen (formand)
Thorleif Krarup (næstformand)
Jesper Møller
Morten Albæk
Jim Stjerne Hansen
Sune Blom
Christian Barrett
Sten Lerche

Beskrivelser af alle otte bestyrelsesmedlemmer, ud over Christian Barrett og Sten Lerche nedenfor, følger snarest.


CB

Christian Barrett (Brøndbyernes Idrætsforening)

Filialdirektør i Arbejdernes Landsbank
Født 07.03.66
Ingen aktier i selskabet
Uafhængig

Ingen øvrige tillidshverv

SL

Sten Lerche (Brøndbyernes Idrætsforening)

Direktør i Viewpoint ApS
Født 31.08.57
Ingen aktier i selskabet
Uafhængig

Tillidshverv
Amadeus Speciallægecenter A/S (BF)
View Point ApS (BM)