Aktionærsammensætning

Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq OMX under forbrugsgoder.

Antallet af navnenoterede aktionærer er ved udgangen af 2013 på i alt 25.850 (2012: 21.829).

Selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve op til nom. 10% af selskabets aktier til den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Bemyndigelsen gælder frem til næste generalforsamling.

Aktionærer, kapital og stemmer pr. 19. marts 2014

Selskabets aktiekapital på 102.022.902 kr. består af 102.022.902 aktier med hver 1 stemme.

Ejer Antal aktier Procent
Jan Bech Andersen

26.951.651

26,42 %

Benny Winther, direkte eller indirekte

5.459.356

5,35 %

Øvrige

69.611.895

68,23 %

I alt

102.022.902

100,0 %

Egne aktier

0

0,0 %

I alt inkl. egne aktier

102.022.902

100,0 %