7. MARTS 2017 kl. 08:30
Aktionærsammensætning

Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq under forbrugsgoder.

Antallet af navnenoterede aktionærer er ved udgangen af 2016 på i alt 24.588 (2015: 24.638).

Selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve op til nom. 10% af selskabets aktier til den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ Copenhagen gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Bemyndigelsen gælder frem til næste generalforsamling.

Aktionærer, kapital og stemmer pr. 16. januar 2017

Selskabets aktiekapital på 283.841.084 kr. består af 283.841.084 aktier med hver 1 stemme.

 

Ejer Antal aktier Procent
Jan Bech Andersen

148.753.226

52,4 %

Øvrige

135.087.858

47,6 %

I alt

283.841.084

100,0 %

Egne aktier

0

0,0 %

I alt inkl. egne aktier

283.841.084

100,0 %