Aktionærsammensætning

Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq OMX under forbrugsgoder.

Antallet af navnenoterede aktionærer er ved udgangen af 2013 på i alt 25.850 (2012: 21.829).

Selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve op til nom. 10% af selskabets aktier til den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Bemyndigelsen gælder frem til næste generalforsamling.

Aktionærer, kapital og stemmer pr. 15. juli 2014

Selskabets aktiekapital på 102.022.902 kr. består af 102.022.902 aktier med hver 1 stemme.

Ejer Antal aktier Procent
Jan Bech Andersen

27.006.441

26,47 %

Øvrige

75.016.461

73,53 %

I alt

102.022.902

100,0 %

Egne aktier

0

0,0 %

I alt inkl. egne aktier

102.022.902

100,0 %