Netværk

Når man taler forretningsnetværk, drejer det sig i sidste ende om, at virksomhederne udvikler sig i samspil med andre virksomheder. Netværksaktiviteterne i Brøndby IF bygger på en idé om, at det stærkeste forretningsnetværk opstår med mennesker/virksomheder, man kender og har et værdifællesskab med.

Netværksarbejdet skaber grobund for stærke relationer mellem repræsentanter fra vores partnere, der i sidste ende kan munde ud i øget omsætning - direkte eller indirekte. Vi har mange eksempler på, at netværksarbejdet i Brøndby IF skaber stærke og forretningsgenererende relationer mellem de deltagende virksomheder.

I Brøndby IF har vi fire erhvervsnetværk, som har til formål at styrke relationerne blandt vores partnere. Som partner i Brøndby IF har du adgang til alle fire netværksgrupper, hvilket giver din virksomhed en masse inspiration, netværk og unikke oplevelser.

For det første Fællesskabet, som primært tager udgangspunkt i en stor kærlighed til fodbold og Brøndby IF: Fællesskabet.

Netværket FÆLLESSKABET har til formål, at bringe Brøndby IF's partnere endnu tættere på hinanden og klubben.

Med udgangspunkt i dagligdagens større og mindre udfordringer drages paralleller fra dagens indlægsholder, ligesom der bliver virksomhedsbesøg, hvor vi netværker og lærer hinanden endnu bedre at kende – for man handler med dem, man kender.

Mødefrekvens: 12 gange årligt

Netværket drives af salgschef Michael Lieberkind.

Derudover har vi de tre forretningsnetværk Strategi & ledelse, Marketing & salg samt Presse & kommunikation, som primært tager udgangspunkt i deltagernes professionelle rolle i deres respektive virksomheder. Netværkene udvikles, administreres og drives i tæt samarbejde med Enso Consult, mens rammerne og indholdet for møderne bygger på løbende analyser og dialog med partnerne.

Strategi & ledelse

Erhvervsnetværket Strategi & ledelse er et professionelt netværksforum for ledere med interesse for at udvikle og dele viden om ledelse, strategi og virksomhedsudvikling.

Mødefrekvens: 5 gange årligt 

Sæsonens tema: Offensivt lederskab

Netværket drives af Christian Stadil fra Enso Consult, administrerende direktør Jesper Jørgensen og sportsdirektør Troels Bech.

Program for sæson 2016/2017:

5/10 MF Morten Bødskov: Besøg på Folketinget og politisk ledelse
9/11 Bestyrelsesmedlem Morten Albæk om ledelsesfilosofi
11/1 Bestyrelsesformand Mie Krog om fremtidens forandringer
22/3 Program endnu ikke fastlagt
10/5 Program endnu ikke fastlagt

Presse & kommunikation

Erhvervsnetværket Presse & kommunikation er for de personer, som til dagligt arbejder med ekstern og intern kommunikation, og som interesserer sig for faget kommunikation og pressehåndtering. Vi går i dybden med emner som branding, CSR, fremtidens kommunikationsformer, krisehåndtering og strategisk kommunikation. 

Mødefrekvens: 6 gange årligt 

Sæsonens tema: Skab positiv omtale

Netværket drives af Jane Hahn fra Enso Consult og kommunikationschef Christian Schultz.

Program for 2016/2017:

28/9 BIF formand Jesper Møller om CEO’ syn på vigtigheden af kommunikation
26/10 Direktør Reinholdt Schultz om CSR kan betale sig
30/11 Redaktør Christian W. Larsen om hvor faget kommunikation er på vej hen
25/1 Seniorrådgiver Sandor Neumann om hvordan branding giver mening
29/3 Hvordan sikrer vi en fornuftig sammenhæng mellem den kommercielle strategi og kommunikationsplanen?
24/5  Hvad er god krisehåndtering? Hvad kan vi bruge en strategi for krisehåndtering til i øvrigt? 


Marketing & salg

Erhvervsnetværket Marketing & salg tager udgangspunkt i, hvordan man som virksomhed skaber vækst og øget omsætning i tider, hvor konkurrencen bliver mere og mere hård, nye konkurrenter opstår, gamle forsvinder, og alt bliver digitalt. 

Mødefrekvens: 5 gange årligt 

Sæsonens tema: Boost din omsætning

Netværket drives af Christian Stadil fra Enso Consult og marketingchef Thomas Skov Petersen.

Program for sæson 2016/2017:

14/9   Forfatter Torben Wiese om vaner og uvaner
16/11 HR-konsulent Anne Lykke om generation Y
1/3     Journalist Jan Horsager om digitaliseringens ABC
3/5     Program endnu ikke fastlagt

Har du spørgsmål til et at de tre forretningsnetværk vedrørende datoer, indhold, deltagerlister eller lignende, så kontakt Jane Hahn fra Enso Consult på jh@enso.dk eller 30 34 15 99.

Kunne du tænke dig, at blive en del af ovenstående netværksgrupper?  - Bliv partner her