Netværk

Når man taler forretningsnetværk, drejer det sig i sidste ende om, at virksomhederne udvikler sig i samspil med andre virksomheder. Netværksaktiviteterne i Brøndby IF bygger på en idé om, at det stærkeste forretningsnetværk opstår med mennesker/virksomheder, man kender og har et værdifællesskab med.

Netværksarbejdet skaber grobund for stærke relationer mellem repræsentanter fra vores partnere, der i sidste ende kan munde ud i øget omsætning - direkte eller indirekte. Vi har mange eksempler på, at netværksarbejdet i Brøndby IF skaber stærke og forretningsgenererende relationer mellem de deltagende virksomheder.

I Brøndby IF har vi fire erhvervsnetværk, som har til formål at styrke relationerne blandt vores partnere. Som partner i Brøndby IF har du adgang til alle fire netværksgrupper, hvilket giver din virksomhed en masse inspiration, netværk og unikke oplevelser.

Netværket FÆLLESSKABET har til formål, at bringe Brøndby IF's partnere endnu tættere på hinanden og klubben. Vi mødes 12-14 gange om året. 

Med udgangspunkt i dagligdagens større og mindre udfordringer drages paralleller fra dagens indlægsholder, ligesom der bliver virksomhedsbesøg, hvor vi netværker og lærer hinanden endnu bedre at kende – for man handler med dem, man kender.

Netværket drives af salgschef Michael Lieberkind.

Derudover har vi de tre forretningsnetværk Strategi & ledelse, Marketing & salg samt Presse & kommunikation, som primært tager udgangspunkt i deltagernes professionelle rolle i deres respektive virksomheder. Netværkene udvikles, administreres og drives i tæt samarbejde med Enso Consult, mens rammerne og indholdet for møderne bygger på løbende analyser og dialog med partnerne.

Strategi & ledelse

Erhvervsnetværket Strategi & ledelse er et professionelt netværksforum for ledere med interesse for at udvikle og dele viden om ledelse, strategi og virksomhedsudvikling.

Mødedatoer:

7/9 - 4/10 - 8/11 - 23/1 - 13/3 - 6/6 

Netværket drives af Christian Stadil fra Enso Consult, administrerende direktør Jesper Jørgensen, direktør Ole Palmå og sportsdirektør Troels Bech.

Presse & kommunikation

Erhvervsnetværket Presse & kommunikation er for de personer, som til dagligt arbejder med ekstern og intern kommunikation, og som interesserer sig for faget kommunikation og pressehåndtering. Vi går i dybden med emner som branding, CSR, fremtidens kommunikationsformer, krisehåndtering og strategisk kommunikation. 

Mødedatoer: 

7/9 - 11/10 -29/11 - 23/1 - 20/3 - 6/6 

Netværket drives af Jane Hahn fra Enso Consult og kommunikationschef Christian Schultz

Marketing & salg

Erhvervsnetværket Marketing & salg tager udgangspunkt i, hvordan man som virksomhed skaber vækst og øget omsætning i tider, hvor konkurrencen bliver mere og mere hård, nye konkurrenter opstår, gamle forsvinder, og alt bliver digitalt. 

Mødedatoer:

 7/9  - 25/10 - 15/11 - 30/1 - 6/3 - 6/6 

Netværket drives af Christian Stadil fra Enso Consult og marketingchef Thomas Skov Petersen.

Har du spørgsmål til et at de tre forretningsnetværk vedrørende datoer, indhold, deltagerlister eller lignende, så kontakt Jane Hahn fra Enso Consult på jh@enso.dk eller 30 34 15 99.

Kunne du tænke dig, at blive en del af ovenstående netværksgrupper?  - Bliv partner her